Avgusta d.o.o.

Opravljamo raziskave s področja arheologije in tudi druge s kulturno dediščino povezane storitve, kar predstavlja glavno dejavnost podjetja.

O podjetju

Naše izkušnje

V preteklih letih smo izvedli že več kot 350 raziskav - od raziskav, ki se izvedejo v nekaj urah, do takšnih, ki trajajo več mesecev.

Preberite več

Kako do nas?

Na voljo smo vam na naših kontaktnih telefonskih številkah, preko elektronske pošte ali pa v naših poslovnih prostorih.

Kontaktni podatki

Predhodne arheološke raziskave

Marsikdo se sprašuje, zakaj je sploh potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave. Z njimi se preveri ali bi ob načrtovanih gradbenih delih posegli v arheološke ostaline in jih s tem poškodovali ali/in uničili. Večina predhodnih raziskav je negativna in v tem primeru odgovorni konservator po prejetem poročilu sprosti zemljišče za gradnjo. Vabimo vas, da si o tem preberete še več.

Arheološka najdišča v Sloveniji

Arheološka najdišča v Sloveniji so izjemno zanimiva in pestra. Sprehod po najbolj klasičnih najdiščih bo mnogih obiskovalcev podal vpogled v zgodovino dogajanja na naših tleh od obdobja starejše kamene dobe, pa vse do pričetka priseljevanja slovanskih narodov, torej nekje v 6. stoletju.

Preberite si zanimiv in obširen prispevek o najdiščih, kot so Divje babe, Potočka zijalka, Mala Triglavca in drugih. Spoznali boste, da so že neandertalci znali izdelati piščal, da so nekaj tisočletij pred našim štetjem na tem področju že kmetovali in se ukvarjali z lovom.

Arheologija

Veda, ki odkriva preteklost in raziskuje kaj je ostalo za njo, se imenuje arheologija. Uporablja različne metode in postopke, eden od njih pa se imenuje arheološko sondiranje.

Na določenih mestih na zemljišču se izvede arheološko sondiranje ali manjše izkope, s čimer se preveri stanje morebitnega arheološkega najdišča in njegovih plasti. Vabimo vas, da si preberete več o zanimivem postopku sodiranja ter poteku del.

Kulturnovarstveno soglasje

Dovoljenje za gradnjo, obnovo ali druge posege v v registrirano kulturno ali arheološko dediščino se imenuje kulturnovarstveno soglasje. Soglasje je potrebno takrat, ko želi fizična ali pravna oseba obnavljati objekt, ki je zaščiten kot kulturna dediščina oziroma ga spreminjati.

Potrebovali ga boste tudi v primeru gradnje na območju registriranega arheološkega najdišča, zato pa bodo morale biti pred pridobitvijo soglasja izvedene še predhodne arheološke raziskave, ki vam omogočajo pridobiti soglasje.