Storitve

Izvajamo vse oblike arheoloških raziskav, storitev obsega pridobitve dovoljenj, dela na terenu in izdelavo strokovnega poročila, ki je podlaga za »sprostitev zemljišča za gradnjo«

  • Vodenje postopkov za pridobitev soglasji in ostale, z arheološkimi razskavami povezane dokumentacije.-  Historična analiza prostora.
  • Analiza obstoječih podatkov.
  • Ekstenzivni ali intenzivni terenski pregled  odprtih ali zaprtih površin.
  • Geofizikalne raziskave.
  • Ročni ali strojni izkop zemljine.
  • Dokumentiranje postopkov (geodetska umestitev v prostor, fotodokumentiranje…)
  • Arheološki monitoring in dokumentiranje ob gradnji.
  • Izkopavanja in poizkopavalna obdelava gradiva oz. arhiva najdišč.
  • Priprava poročila.
Posted in Uncategorized.