Obrazci

 

Zakonodaja in koristne povezave

Na spodnjih povezavah si lahko preberete več o arheoloških raziskavah in z arheološkimi raziskavami povezano zakonodajo. Na interaktivni karti Registra kulturne dediščine lahko poiščete svojo nepremičnino in ugotovite njen status.

 

Storitve

Izvajamo vse oblike arheoloških raziskav, storitev obsega pridobitve dovoljenj, dela na terenu in izdelavo strokovnega poročila, ki je podlaga za »sprostitev zemljišča za gradnjo«

  • Vodenje postopkov za pridobitev soglasji in ostale, z arheološkimi razskavami povezane dokumentacije.-  Historična analiza prostora.
  • Analiza obstoječih podatkov.
  • Ekstenzivni ali intenzivni terenski pregled  odprtih ali zaprtih površin.
  • Geofizikalne raziskave.
  • Ročni ali strojni izkop zemljine.
  • Dokumentiranje postopkov (geodetska umestitev v prostor, fotodokumentiranje…)
  • Arheološki monitoring in dokumentiranje ob gradnji.
  • Izkopavanja in poizkopavalna obdelava gradiva oz. arhiva najdišč.
  • Priprava poročila.

STARA Predhodne arheološke raziskave

Na področju Slovenije je prisotnost človeka sledljiva več kot 300.000 let v preteklost. Da bi se zaščitili sledovi človekovega delovanja iz preteklih obdobij, so se določena področja zaščitila in so vpisana v Register kulturne dediščine RS.

Preden posegamo na zaščitena področja (gradnje, rušitve, vkopi za infrastrukturo, melioracije..) Zavod za varstvo kulturne dediščine RS, oz. konservator območne enote zavoda pod katerega spada zemljišče, izda kulturnovarstvene pogoje, ki nalagajo obliko predhodnih arheoloških raziskav.

Arheološke raziskave lahko izvede podjetje, ki izpolnjuje zakonsko določene zahteve na podlagi s strani Ministrstva za kulturo izdanega ” Soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline”. Po opravljenih predhodnih arheoloških raziskavah podjetje izdela poročilo in na podlagi katerega Zavod za varstvo kulturne dediščine z odločbo ” sprosti zemljišče za gradnjo” ali pa predpiše nadaljnje postopke.

“Soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline”, ki je pogoj, da z raziskavami pričnemo, izda Ministrstvo za kulturo na podlagi vloge in prilog. Soglasje podpiše minister.

Na vašo željo vodimo postopke pridobitve soglasja in vse v zvezi z upravnim postopkom, ki se nanaša na arheološke raziskave.