Kulturnovarstveno soglasje

Kulturnovarstveno soglasje je dovoljenje za gradnjo, obnovo ali kakršne koli druge posege v registrirano kulturno ali arheološko dediščino. Takšno soglasje je potrebno, če nameravate obnavljati objekt, ki je zaščiten kot kulturna dediščina oziroma ga kakor koli spreminjati. Prav tako pa boste kulturnovarstveno soglasje potrebovali v primeru gradnje na območju registriranega arheološkega najdišča. V tem primeru bodo morale biti pred pridobitvijo soglasja izvedene še predhodne arheološke raziskave, saj brez njih ni mogoče pridobiti soglasja. Slednje pa je osnova za pridobitev veljavnega gradbenega dovoljenja in začetek gradnje.

Kako pridobim kulturnovarstveno soglasje?

Za soglasje za posege v kulturno in arheološko dediščino zaprosite Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, kjer se odda vloga na posebnem obrazcu. Obrazec oziroma vlogo odnesete na njihovo območno enoto oziroma ga oddate po pošti. Pri tem je pomembno paziti le, da izberete pravo vlogo glede na vrsto zaščite objekta ter ji priložite tudi vso potrebno dokumentacijo. Najprej je namreč treba oddati vlogo za pridobitev kulturnovarstvenih pogojev. Če je nameravan poseg v objekt v skladu s temi pogoji, pa lahko pridobite soglasje zanj.

Katero dokumentacijo je treba priložiti vlogi?

Projektna dokumentacija in obrazložitev namena in vrste posega je osnova za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja. Takšno soglasje boste potrebovali tudi v primeru, ko za nameravan poseg ne potrebujete gradbenega dovoljenja. V tem primeru morate kot dokumentacijo k vlogi priložiti čim bolj podroben opis nameravanega posega v kulturno dediščino ter dodati še skico, ki čim bolj jasno prikazuje poseg. Gre na primer za različne posege v zunanjost objekta, kot so namestitev novega zvonca ali domofona na fasado, pleskanje oken ali vrat, zamenjava balkonske ograje in podobno. Prav tako pa morate vlogo oddati v primeru, da spreminjate instalacije v notranjosti objekta ali opravljate kakšen drug večji poseg.

Kakšni so pogoji za posege v zaščiteno kulturno dediščino?

Za kakršne koli posege v kulturno dediščino boste morali Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije posredovati vlogo za pridobitev kulturnovarstvenih pogojev. Tako boste dobili vpogled, kakšni posegi so sploh dovoljeni in v kakšnem obsegu. Prav tako pa je v pogojih natančno določeno, katero dokumentacijo boste potrebovali, če boste želeli pridobiti kulturnovarstveno soglasje za predviden poseg. Eden od pogojev za pridobitev soglasja je lahko tudi izdelava ustreznega konservatorskega načrta prenove, ki se zahteva pri nekaterih večjih posegih. S tem se prepreči, da bi se med posegom kakor koli zmanjšala kulturna vrednost zaščitene kulturne dediščine.

Kaj je konservatorski načrt in kako ga pridobiti?

Konservatorski načrt je natančen načrt izvedbe posegov v objekt, ki je zaščiten kot kulturna dediščina. V določenih primerih brez njega ni mogoče pridobiti soglasja za posege v zaščiteno stavbno dediščino. Gre namreč za enega od pogojev, ki jih mora investitor izpolnjevati, da lahko začne prenavljati objekt oziroma kako drugače posegati vanj. Konservatorski načrt mora biti izdelan strokovno in vsebovati analizo trenutnega stanja ter natančen načrt sprememb in posegov. Za boljšo predstavo o tem, kaj vse mora konservatorski načrt vsebovati, lahko na spletni strani Ministrstva za kulturo najdete vzorčni primer dobre prakse takšnega načrta.

Kakšni so pogoji za posege v registrirano arheološko dediščino?

Kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev kulturne dediščine je potrebno tudi pri posegih v registrirano arheološko dediščino oziroma takrat, ko nameravate postaviti gradnjo na registriranem arheološkem najdišču. Za pridobitev soglasja je treba na zemljišču najprej izvesti predhodne arheološke raziskave, kar predstavlja enega od pogojev za dovoljenje za poseg oziroma gradnjo. Treba je opraviti topografijo, terenski pregled, raziskave in izkopavanje ter poizkopovalno obdelavo arheološke dediščine. Tako se pred začetkom gradnje razišče arheološko najdišče na zemljišču in morebitno najdeno arheološko dediščino strokovno odstrani, ovrednoti ter zavaruje.

Predhodne arheološke raziskave in njihova izvedba

Če želimo pridobiti kulturnovarstveno soglasje za posege v arheološko dediščino, je treba najprej oddati vlogo za izvedbo arheoloških zaščitnih izkopavanj in raziskav. Ob tem se splača vdati še vlogo za financiranje takšnih raziskav pri Ministrstvu za kulturo. V primeru, da je registrirano arheološko zemljišče stavbno in leži znotraj naselja, se lahko izkopavanja in vsi drugi stroški, povezani z njimi, financirajo iz proračuna.

Vendar to velja le v primeru, da so izpolnjeni tudi drugi pogoji. Med njimi je najpomembnejši ta, kaj nameravamo graditi na mestu registrirane arheološke dediščine. Financiranje iz proračuna pride v poštev v primeru, kadar gre za stanovanjski objekt za lastno uporabo oziroma za stanovanjski objekt, ki se gradi z namenom neprofitnega oddajanja stanovanj.

Gradnja hiše – postopek in dokumentacija

Urejanje dokumentacije in pridobivanje vseh potrebnih soglasij je prvi korak pri začetku prav vsake gradnje, ne glede na to, za kakšno gradnjo gre. Zato ni nič čudnega, da so ključne besede gradnja hiše postopek med najbolj iskanimi na spletu. Prav vse, ki bi radi zgradili lastno hišo, namreč zanima, kako naj se tega lotijo. Če želimo pridobiti dovoljenje za gradnjo hiše, moramo najprej pridobiti lokacijsko informacijo, ki nam pove, kaj na določenem zemljišču sploh smemo graditi, nato pa še ostala potrebna soglasja.

Eno od takšnih soglasij, ki ljudi zanima v povezavi z iskalnim terminom gradnja hiše postopek, je tudi kulturnovarstveno. Takšno soglasje potrebujemo, kadar z gradnjo posegamo v zaščiteno kulturno ali arheološko dediščino, kar lahko sam postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja nekoliko zaplete oziroma podaljša. Zato je vsekakor pomembno, da se pridobivanja dovoljenja za gradnjo lotite na pravilen način. V prvi vrsti je to pomeni s pomočjo usposobljene ekipe strokovnjakov, ki se vsakodnevno ukvarjajo s postopki gradnje in pridobivanjem različnih soglasij in dovoljenj.

Tako vam po spletu ne bo treba iskati besed gradnja hiše postopek, ampak se bo postopek za gradnjo hiše odvijal skorajda sam od sebe, predvsem pa brez zapletov, ki lahko nastanejo zaradi vaše nevednosti. Prav ta je namreč največkrat glavni razlog za pogostost iskanja ključnih besed gradnja hiše postopek na spletu – večina ljudi se namreč z gradnjo sreča le enkrat v življenju. Četudi morda gradijo že drugič ali tretjič, pa jim to prav nič ne pomaga, saj se vmes zakoni in dovoljenja spreminjajo, zato je treba imeti čim bolj aktualne informacije.

Usposobljena ekipa bo v najboljši meri poskrbela za to, da boste gradbeno dovoljenje ter vsa ostala soglasja in dovoljenja za gradnjo pridobili v najkrajšem možnem času. Predvsem pa vam bodo prav v vsakem trenutku na voljo za svetovanje. Tako se boste lahko na njih obrnili kadarkoli boste morda potrebovali pomoč ali nasvet, prav tako pa vam bodo vedno na voljo za vsa vaša vprašanja!

Posted in Osnovno.